header_top
header_bottom

Sidste Nyt - Øst

 

Slutspil 2017


Kære Regionsgolfere.

Puljespillet er afsluttet og hjertelig tillykke til puljevinderne.

Info ang. slutspillet:
 1. Førstnævnte hold i slutspilmatcherne er ”hjemmehold”.
 2. Det betyder, at ”hjemmeholdet” har ansvaret for, at det praktiske fungerer i den neutrale klub – restaurant, etc.
 3. Det er ligeledes kun ”hjemmeholdet”, der kan taste resultatet på hjemmesiden. Husk at taste resultatet senest 24 timer efter matchens afvikling.
 4. Bestyrelsen ønsker alle hold en god slutspilrunde og ser frem til regionsfinalerne på Værebro for A-, B-, C- og D holdene og i Simon's for senior- og veteranholdene.
På bestyrelsens vegne
Michael Hansen, Slutspilsplanlægger
 


Nyt på hjemmesiden

Hjemmesiden er nu blvet mere mobilvenlig. Menuer mv. vil nu forsøge at tilpasse sig efter den skærm siden bliver vist på.

Holdkaptajnerne har nu mulighed for at uploade et billede af Kampkortet samtidig med at de indtaster resultatet af kampen.
I denne sæson er dette ikke et krav, men vi vil meget gerne opfordre klubberne til at uploade kampkortet efter endt spil.

Her er en lille vejledning

 1. Tag et billede af kampkortet med din mobiltelefon
 2. Log ind som vanligt og indtast resultatet for kampen.
  Til højre for felterne med kampscoren er et ikon med en sky og en pil der peger opad
  Klik på dette ikon og vælg billedet af kampkortet
 3. Klik på GEM
NYT:
Det nu muligt at uploade billede efter man har gemt kampresultatet.
Er du kommet til at uploade et forkert billede, skal du sende em mail til Webmaster på rg@caix.dk og angive Række, Pulje, Dato og deltagende hold. Billedet vil blive slettet og du kan uploade det korrekte.

Spillerne vil på Spilleplanen nu kunne et ikon til venstre for kampen.
Klikker man på dette ikon vil billedet blive vist og man kan du se billedet af kampkortet og dermed detajlerne for kampen.

 


Turneringsbetingelserne for 2017

http://east.regionsgolf-danmark.dk/pages/Turneringsbetingelser/


 

Kampprogram 2017

 1. Matchprogrammet med ugenr. lægges på hjemmesiden senest primo januar 2017 - OK 
   
 2. Senest 1. marts 2017 skal hjemmeklubberne have tastet matchdatoer og tid - OK
 3. Fra 2. marts 2017 til 1. april 2017 kan udeholdene bede om at få ændret matchdag og tid. Det aftales indbyrdes. Og mail sendes til matchleder Jim Christensen.
 4. Såfremt der ikke opnås enighed de to klubber imellem, fastsætter formanden spilledagen – efter mægling.
   
 5. Den 2. april er matchprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i matchplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytningHusk at meddele evt. ændret matchdato til matchleder - OK
 

 Golf Experten A/S
Golf Experten A/S
Golf Experten A/S
Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.